CO JE FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM

Fetální alkoholový syndrom je závažná vrozená vývojová vada, k níž dochází vlivem působení alkoholu na plod v době těhotenství.
U dětí narozených s fetálním alkoholovým syndromem se objevují jak tělesné vady tak i postižení psychických funkcí.
Vzniku fetálního alkoholového syndromu lze zabránit tím, že ženy po dobu těhotenství nebudou pít alkoholické nápoje.

JAK DOCHÁZÍ KE VZNIKU FAS

Ke vzniku FAS dochází působením alkoholu na plod v době těhotenství. Alkohol se k plodu dostává přes placentu a nepříznivě ovlivňuje zásobování orgánů plodu živinami a kyslíkem.

Poškození plodu může nastat již v prvních týdnech těhotenství, kdy žena ještě o svém těhotenství nemusí vědět.

Vědecké výzkumy ukazují, že alkohol ohrožuje zdravý vývoj plodu kdykoli během těhotenství, nejškodlivější účinky má v prvních třech měsících těhotenství.

JAKÝMI PŘÍZNAKY SE FAS PROJEVUJE

Působení alkoholu na plod postihuje tělesný i psychický vývoj dítěte. Nejčastěji se uvádí tyto příznaky:

 • Malá hlava
 • Obličejové vady
 • Nízká porodní váha
 • Poruchy vývoje sluchu a zraku
 • Srdeční vady
 • Abnormality vývoje ledvin
 • Deformity končetin, prstů
 • Špatná pohybová koordinace
 • Opožděný psychický vývoj
 • Poruchy poznávacích schopností (učení, myšlení) a řeči
 • Snížený intelekt
 • Hyperaktivita, citová labilita

 

Charakteristické změny obličeje při fetálním alkoholovém syndromu

Obličej dítěte s FAS

 

obr_1

Charakteristické změny horního rtu, oblasti nad horním rtem (philtra) a nosu u FAS

obr_2

 Změny na ušních boltcích u FAS

obr_3

DŮSLEDKY

FAS není léčitelný a znamená pro jedince celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech života.

Některé příznaky FAS lze mírnit různými léčebnými postupy, které zahrnují podávání léků a speciální psychologické a vzdělávací postupy.

Pro rodiny pečující o děti s FAS existují ověřené výchovné postupy.