JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU FETÁLNÍHO ALKOHOLOVÉHO SYNDROMU

Výskytu FAS u svého dítěte můžete předejít důslednou abstinencí od alkoholu po dobu těhotenství.

Hlavní doporučení lze shrnout do těchto bodů:

  • Nepijte žádný alkohol, pokud plánujete těhotenství nebo jste těhotná.
  • Mluvte se svým lékařem, gynekologem, o tom, že plánujete těhotenství. Můžete s ním otevřeně diskutovat i o svých zvyklostech pokud jde o pití alkoholu, dbejte na jeho doporučení.
  • V době, kdy chcete otěhotnět nebo v době těhotenství požádejte svého partnera, rodinu a přátele, aby nejen respektovali vaše rozhodnutí nepít alkohol, ale aby vás v tom aktivně podporovali.
  • Požádejte o pomoc svého lékaře, pokud nedokážete nepít během těhotenství, případně se obraťte o pomoc k osobě, jíž důvěřujete.

 

Pokud je pro vás obtížné nepít alkohol během těhotenství, mohou vám pomoci osvědčené postupy.